Integritetspolicy

På PRessence värdesätter vi den personliga integriteten och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. De personuppgifter som vi samlar in är som regel från offentligt tillgängliga källor och består av grundläggande information såsom namn, kontaktuppgifter och information om arbetsplats, position och fakturaadress. Vi registrerar och behandlar inte känsliga uppgifter.’

Vid frågor kring vår personuppgiftshantering eller eventuellt registrerade personuppgifter vänligen kontakta info@pressence.se.

Dataskyddsförordningen ger långtgående rättigheter att få personuppgifter om dig själv rättade eller raderade. Du kan vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se, vid frågor eller klagomål.