Samarbetspartners

Vi har ett brett nätverk och samarbetar med flera aktörer i olika projekt.

Anlita oss

Vanligt är att anlita oss löpande för en fast månadskostnad baserad på i hur stor omfattning du behöver hjälp. Om du har behov vid särskilda tillfällen, t ex i samband med en kampanj, offererar vi ett fast pris för det tillfället. Det finns också möjlighet att anlita oss till ett timarvode.

Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst möte!