Om PRessence

PR, PRESS OCH REKRYTERING – ALLTID MED PERSONLIGA RELATIONER!

PRessence erbjuder konsulttjänster inom kommunikation och PR – från övergripande strategier till operativt arbete. Vi utarbetar kommunikationsplaner, arbetar med kriskommunikation, skriver pressmeddelanden, förmedlar presskontakter, fungerar som coachande bollplank till talespersoner samt strukturerar upp arbetet i sociala medier.
Vi utarbetar kriskommunikationsplaner, ger stöttning och rådgivning och är tillgängliga dygnet runt om behov uppstår. PRessence stöttar också på längre eller kortare uppdrag som kommunikationschef/informationschef/presschef eller resurs på kommunikationsavdelningen.


Rekrytering & Executive Search

Genom upparbetade nätverk, gedigen search och kännedom inom flera branscher lotsar Pauline företag och kandidater till en perfekt matchning. Pauline är certifierad i JobMatch Talent - testsystem för träffsäker rekrytering och medarbetarutveckling.

Jobmatch Talent Certified 2021

Pauline Berndtsson

PRessence grundades 2016 av Pauline Berndtsson. Pauline har en gedigen erfarenhet av att arbeta med kommunikation inom framförallt hotell- och resebranschen. Hon var bland annat som marknads- och informationschef en drivande kraft bakom bildandet av det välkända hotell-, spa- och möteskonceptet Yasuragi utanför Stockholm. Pauline ansvarade bland annat för det strategiska varumärkesarbetet, marknadsföring och PR. Hon blev intervjuad i TV, radio och press och drev ett antal uppmärksammade kampanjer.

Som informationschef på Solresor i nära nio år ansvarade Pauline för strategiskt kommunikationsarbete till såväl interna som externa målgrupper. I arbetet ingick dagliga presskontakter och mediehantering samt planering och genomförande av pressresor till flera destinationer och resmål runt om i världen varje säsong. Som företagets talesperson deltog Pauline i ett stort antal intervjuer i TV, radio och tryckt press. I en föränderlig omvärld var också kriskommunikation vanligt förekommande. Resebranschen var tidig med att arbeta med sociala medier och Pauline insåg vikten av att ha ett strategiskt förhållningssätt till detta.

Pauline och PRessence har erfarenhet från kommunikationsarbete för företag inom vitt skilda branscher, som till exempel inredning & design, underhållning och familjeterapi. Under ett tidsbegränsat uppdrag var Pauline pressansvarig kommunikatör på FOJAB, södra Sveriges största arkitektkontor. I uppdraget ingick arbete med PR, kommunikation och sociala medier på såväl strategisk som praktisk nivå. Pauline hjälpte till med att ta fram kommunikationsstrategi, kommunikationsplaner, varumärkesstrategi samt med implementering av ny grafisk profil och ny webbsida. Pauline var presskontakt, initierade PR-insatser och skrev bland annat pressmeddelanden, nyheter och artiklar. Hon har även varit presskommunikatör vid Trafikverket och på uppdrag genom samarbetspartnern Identitet arbetat med kommunikation för STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund.

Hösten 2021 breddade Pauline sitt erbjudande och kombinerar PR- och kommunikationsarbete med att som rekryteringskonsult hos Pointpeople hjälpa företag och kandidater att hitta varandra.

- Att kombinera arbete med kommunikation och rekrytering är verkligen givande och stimulerande. Båda delarna är enormt viktiga för hur ett företag uppfattas och ligger till stor del bakom dess framgång. Jag ser det därför som ett privilegium att här få vara med och bidra med min kompetens, säger Pauline Berndtsson.