Om PRessence

Affärsidén är att erbjuda konsulttjänster inom kommunikation och PR; från övergripande strategier till operativt arbete.

Vi hjälper till med både strategisk och praktisk PR. Vi skriver pressmeddelanden, förmedlar presskontakter, fungerar som coachande bollplank till talespersoner, utarbetar kommunikationsplaner och hjälper till med sociala medier.

Vi stöttar dig

Vi utarbetar kriskommunikationsplaner, ger stöttning och rådgivning och är tillgängliga dygnet runt om behov uppstår. PRessence stöttar också på längre eller kortare uppdrag som kommunikationschef/informationschef/presschef eller resurs på kommunikationsavdelningen.

Pauline Berndtsson

PRessence grundades 2016 av Pauline Berndtsson. Pauline har en gedigen erfarenhet av att arbeta med kommunikation inom framförallt resebranschen. Hon var bland annat som marknads- och informationschef en drivande kraft bakom bildandet av det välkända hotell-, spa- och möteskonceptet Yasuragi utanför Stockholm. Pauline ansvarade bland annat för det strategiska varumärkesarbetet, marknadsföring och PR. Hon blev intervjuad i TV, radio och press och drev ett antal uppmärksammade kampanjer.

Som informationschef på Solresor i nära nio år ansvarade Pauline för strategiskt kommunikationsarbete till såväl interna som externa målgrupper. I arbetet ingick dagliga presskontakter och mediehantering samt planering och genomförande av pressresor till flera destinationer och resmål runt om i världen varje säsong. Som företagets talesperson deltog Pauline i ett stort antal intervjuer i TV, radio och tryckt press. I en föränderlig omvärld var också kriskommunikation vanligt förekommande. Resebranschen var tidig med att arbeta med sociala medier och Pauline insåg vikten av att ha ett strategiskt förhållningssätt till detta.

Pauline har arbetat med kommunikation inom Trafikverket, såväl som presskommunikatör som ansvarig för kommunikationsarbetet kring större väg- och järnvägsprojekt. Som konsult har Pauline och PRessence erfarenhet från företag och branscher i vitt skilda branscher såsom t ex inredning & design, underhållning, familjeterapi och arkitektur. Inget projekt är för litet och vid större projekt finns ett brett kontaktnät som utnyttjas vid behöv.