Varför ska du anlita PRessence?

PRessence är ett personligt företag som jobbar nära dig som kund. Närvaron och engagemanget är högt och vi jobbar enkelt och ärligt utan långa ledtider.

Vi har ett brett kontaktnät och tar hjälp av flera samarbetspartners när så behövs.

Vad behöver du hjälp med?

Alla företag har positiva och goda historier att berätta. PRessence hjälper dig att få ut ditt budskap i media. PRessence skriver och följer upp pressmeddelanden och tar fram relevanta medielistor. Vi ser till att redaktioner och frilansjournalister får material, bilder och intervjutid med talesperson och planerar och genomför pressträffar och pressresor. Vi förbereder och coachar talespersoner och fungerar som kontaktpersoner vid behov.
pr-icon

PR – Strategi och praktik

Välj det paket som passar dig och ditt företag bäst.

Large – 25 000:-
En väl genomarbetad PR-insats vid ett specifikt tillfälle!
Efter samtal och behovsanalys skriver PRessence ett pressmeddelande som du godkänner innan det skickas ut. PRessence korrekturläser och justerar samt distribuerar till utvalda redaktioner genom ditt eget pressrum. Om du inte har ett eget pressrum lämnas offert på utskick via något av de mest förekommande. PRessence följer sedan upp, ser till att komplettera med relevant material och koordinerar eventuella intervjuer, möten och genomläsning av citat från media. Efter avslutad aktivitet får du en rapport och genomgång av utfallet.

Medium – 5 500:-
För dig som gärna skriver själv men behöver hjälp med att välja målgrupp.
Skriv ditt pressmeddelande själv. PRessence korrekturläser och justerar samt distribuerar till utvalda redaktioner genom ditt eget pressrum. Om du inte har ett eget pressrum lämnas offert på utskick via något av de mest förekommande.

Small – 2 500:-
Ett prisvärt alternativ för dig som vill klara det mesta själv!
Skriv ditt pressmeddelande själv. PRessence korrekturläser och justerar. Du sköter sedan själv både utskick och uppföljning.

Retaineravtal – överenskommen månadskostnad enligt avtal.
Denna tjänst är för företag som inser värdet av att arbeta strategiskt och långsiktigt med PR.

Pressrum
Vid retaineravtal eller köp av minst 20 konsulttimmar sköter PRessence administration och hantering av pressrummet och är ditt företags presskontakt om du önskar.

PR-plan – enligt offert.
Vi går tillsammans igenom din kommunikationsstrategi och/eller de planerade marknadsaktiviteterna och identifierar lämpliga PR-insatser kopplade till dessa. Med stöd i planen agerar du professionellt och genomtänkt med tydliga budskap till utvalda målgrupper.

Samtliga priser är exklusive moms.


social-media-icon

Kriskommunikation

Utbildning och stöttning för talespersoner, ledning och övriga verksamheten.
Hjälp med att utarbeta kriskommunikationsplan och policys.
interim-ikon

Interimsuppdrag

Kommunikations-, informations-, presschef eller resurs på kommunikationsavdelningen. Anlita Pauline på del- eller heltid för längre eller kortare uppdrag.
kommunikation-icon

Rekrytering och Executive Search

Med engagemang, kvalitet och lyhördhet hjälper vi till med hela eller delar av rekryteringsprocessen,. Detta sker i samarbete med Pointpeople Rekrytering & Executive Search, med Pauline Berndtsson som ansvarig för Öresundregionen,

Om PRessence

Affärsidén är att erbjuda konsulttjänster inom kommunikation och PR; från övergripande strategier till operativt arbete. Som rekryteringskonsult hjälper Pauline Berndtsson företag och kandidater genom hela rekryteringsprocessen till en perfekt matchning.

Anlita oss

Vanligt är att anlita oss löpande för en fast månadskostnad baserad på i hur stor omfattning du behöver hjälp. Om du har behov vid särskilda tillfällen, t ex med att skriva, skicka och följa upp pressmeddelanden i samband med en kampanj eller nyhet, offererar vi ett fast pris för det tillfället. Det finns också möjlighet att anlita oss till ett timarvode.

Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst möte!