Varför ska du anlita PRessence?

PRessence är ett personligt företag som jobbar nära dig som kund. Närvaron och engagemanget är högt och vi jobbar enkelt och ärligt utan långa ledtider.

Vi har ett brett kontaktnät och tar hjälp av flera samarbetspartners när så behövs.

Vad behöver du hjälp med?

Här är några exempel på vårt erbjudande:
pr-icon

PR – Strategi och praktik

Alla företag har positiva och goda historier att berätta. PRessence hjälper dig att få ut ditt budskap i media. PRessence skriver och följer upp pressmeddelanden och tar fram relevanta medielistor. Vi ser till att redaktioner och frilansjournalister får material, bilder och intervjutid med talesperson och planerar och genomför pressträffar och pressresor. Vi förbereder och coachar talespersoner och fungerar som kontaktpersoner vid behov.
kommunikation-icon

Kriskommunikation

Utbildning och stöttning för talespersoner, ledning och övriga verksamheten.
Hjälp med att utarbeta kriskommunikationsplan och policys.
social-media-icon

Sociala medier – Strategi och praktik

Hjälp med att ta fram strategier, utbilda och bygga upp rutiner och policys för närvaro i sociala medier. Hjälp med att hantera flödet vid behov.
interim-ikon

Interimsuppdrag

Kommunikations-, informations-, presschef eller resurs på kommunikationsavdelningen. Anlita Pauline på del- eller heltid för längre eller kortare uppdrag.

Om PRessence

Affärsidén är att erbjuda konsulttjänster inom kommunikation och PR; från övergripande strategier till operativt arbete. Vi hjälper till med både strategisk och praktisk PR.

Anlita oss

Vanligt är att anlita oss löpande för en fast månadskostnad baserad på i hur stor omfattning du behöver hjälp. Om du har behov vid särskilda tillfällen, t ex med att skriva, skicka och följa upp pressmeddelanden i samband med en kampanj eller nyhet, offererar vi ett fast pris för det tillfället. Det finns också möjlighet att anlita oss till ett timarvode.

Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst möte!