Varför ska du anlita PRessence?

PRessence är ett personligt företag som jobbar nära dig som kund. Närvaron och engagemanget är högt och vi jobbar enkelt och ärligt utan långa ledtider.

Vi har ett brett kontaktnät och tar hjälp av flera samarbetspartners när så behövs.

Anlita oss

Vanligt är att anlita oss löpande för en fast månadskostnad baserad på i hur stor omfattning du behöver hjälp. Om du har behov vid särskilda tillfällen, t ex i samband med en kampanj, offererar vi ett fast pris för det tillfället. Det finns också möjlighet att anlita oss till ett timarvode.

Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst möte!